Käyttöehdot

Johdanto 

Tämä käyttäjäsopimus ("Sopimus") sisältää ehdot joustoluotto365.fi -verkkosivuston (jäljempänä "Palvelu") käytölle. Käyttäjänä ("Käyttäjä") hyväksyt tämän sopimuksen ehdot käyttäessäsi Palvelua. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua. 

Palvelun käyttö 

Käyttäjä voi käyttää Palvelua yksinomaan lainan vertailuun ja valitsemiseen. Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä antaa tarkkoja ja täydellisiä tietoja itsestään. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä johtuvista kustannuksista ja maksuista. 

Sisältö ja materiaali 

Palvelu ja sen sisältö ovat joustoluotto365.fi:n omaisuutta ja ne ovat suojattuja tekijänoikeuslailla. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää, kopioida tai muutoin hyödyntää Palvelun sisältöä ilman joustoluotto365.fi:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

Vastuunrajoitus 

Joustoluotto365.fi ei vastaa Palvelun käytöstä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palvelun käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Joustoluotto365.fi ei takaa Palvelun keskeytymätöntä toimintaa tai virheettömyyttä. 

Käyttäjän vastuu 

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä johtuvista velvoitteista ja vastuista. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin tai rikkoa toisen henkilön oikeuksia. 

Muutokset sopimusehtoihin 

Joustoluotto365.fi voi muuttaa tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjän tulee tutustua säännöllisesti sopimusehtoihin ja hyväksyä uudet ehdot ennen Palvelun käyttöä. 

Sopimuksen päättäminen 

Joustoluotto365.fi voi päättää tämän sopimuksen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, mikäli Käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. 

Vahingonkorvaus 

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti joustoluotto365.fi -sivuston käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja kustannuksista. Joustoluotto365.fi ei ole vastuussa mistään käyttäjän toimista tai laiminlyönneistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. 

Muut ehdot 

Tämä käyttäjäsopimus muodostaa koko sopimuksen käyttäjän ja joustoluotto365.fi -sivuston välillä. Tämän sopimuksen ehtojen muuttaminen on mahdollista ilmoittamalla siitä käyttäjälle sivuston kautta tai sähköpostitse. 

Mikäli jokin tämän sopimuksen kohta osoittautuu pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen ja sitovuuteen. 

Hyväksymällä tämän käyttäjäsopimuksen käyttäjä vahvistaa ymmärtävänsä sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.